KVO boekt winst van 2,91 miljoen

KV Oostende sluit het boekjaar per 30/06/2020 af met een winst vóór belastingen ten bedrage van € 2.915.487,75. Het vorige boekjaar tekende KV Oostende nog een verlies op van ruim € 9,4 miljoen.

De omzet daalde met € 1.378.440,30 in vergelijking met het vorige boekjaar, maar de bedrijfskosten daalden met maar liefst € 7.868.201,90. Daarvan zijn € 4.245.456,46 diensten en diverse goederen en € 2.533.774,12 minder personeelskosten.

Het boekhoudkundig resultaat samen met de kapitaalsverhoging brengen het negatief eigen vermogen van de club, zoals dat bestond op 30/06/2019, van € 349.562,74 terug naar een positief eigen vermogen van € 5.128.612,21 op 30/06/2020.
De schuldgraad van 99,95% per 30/06/2019 werd teruggebracht naar 62,6% ofwel een daling met 7.006.740,22 EUR in absolute cijfers.

KV Oostende is verheugd dat deze cijfers en deze evolutie bevestigen dat de club de nodige inspanningen heeft gedaan om in een ander vaarwater terecht te komen. Hierbij benadrukken we echter dat het werk geenszins af is en dat het bestuur op dit elan wenst verder te gaan en haar inspanningen nog kracht wenst bij te zetten, zeker gezien de gevolgen van de covid-19 pandemie, die nog extra uitdagingen met zich zal meebrengen.

Comments are closed.