Eerste geslaagde Bouwcorner Contactdag op KVO

30 Interessante standhouders, bijna 300 bezoekers, kwalitatieve leads en een bijzonder boeiend dubbelgesprek met de Oostendse burgemeester Bart Tommelein en projectontwikkelaar Bart Versluys over bouwen aan de kust. De eerste editie van de Bouwcorner Contactdag in de Versluys Arena is een voltreffer geworden. Absoluut voor herhaling vatbaar dus.

We willen mensen en bedrijven uit de bouwwereld verbinden én hen de mogelijkheden bieden om nieuwe zakelijke perspectieven uit te bouwen”, dat was het opzet van deze netwerkingsdag voor de bouwsector volgens  Patrick Orlans, CEO van voetbalclub KV Oostende.

Na de bouw van de Versluys Arena bleven veel belangrijke bouwpartners zoals Bouwgroep Versluys, Van Severen sanitair en dakwerken, Geberit en Legrand KV Oostende steunen. Speciaal voor hen startte de voetbalclub vorig jaar een specifiek netwerk op binnen zijn ruime Beach Business Club. De KVO-Bouwcorner was een feit. Vier keer per seizoen brengt KVO onder die noemer bouwgerelateerde bedrijven en dienstverleners samen tijdens een high-level netwerkevent.

Bouwpartners met elkaar laten zaken doen

Deze keer gebeurde dat in de vorm van een Bouwcorner Contactdag. Een dertigtal bouwpartners van KVO openden in de Versluys Arena om 10 u een stand om hun bedrijf, producten en innovaties voor te stellen aan geïnteresseerde professionals. Architecten, studiebureaus, bouwpromotoren, aannemers en projectontwikkelaars kwamen langs. Maar ook enkele mensen van lokale overheden en facilitymanagers bezochten de doorlopende beurs.

Het is niet de massa volk die hier vandaag langs komt, maar we hebben toch al een tiental concrete contacten, bij wie we moeten langs gaan om een offerte op te maken,” hoorden we bij o.a. de stand van DIAZ Sunprotection.  Ook op de andere standen vielen gelijkaardige uitspraken te noteren.

Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de contacten is belangrijk. En die is perfect”, zo klonk het.

ACEG, Depora, Diaz, Alsan, ATAG, Versluys Groep, Sylvania, Daikin, Ithodaalderop, Carro-bel, Devafloor, Advenso… dat zijn maar een paar van de vele standhouders die zich lieten opmerken bij de bezoekers.
Ondernemers wisselden gegevens uit, kwamen elkaar opzoeken voor kant-en-klare oplossingen en maakten concrete samenwerkingsafspraken.

Hoger bouwen en meer ruimte geven binnen de stad

Rond 16u45 arriveerden burgemeester Bart Tommelein en projectontwikkelaar Bart Versluys in de Versluys Arena voor een pittig dubbelgesprek over bouwen aan de kust anno 2020.

Beide gasten kennen elkaar zeer goed en hadden oor naar elkaars visie op de ontwikkeling van de stad de komende jaren. Bart Versluys zette de toon met de presentatie van zijn geslaagde Oosteroever-project waarmee hij de stad Oostende een nieuw, kwalitatief elan gaf op het vlak van wonen en bouwen. “Dit is wat mij betreft de norm voor de Belgische kust. Een variatie tussen hoogbouw en iets lagere appartementsgebouwen, met ruime terrassen, met een perfecte integratie binnen de bestaande omgeving. Maar alles ook met een zeer hoge kwaliteitsnorm qua uitvoering.” meent de gedreven ondernemer.

Burgemeester Tommelein kon dit enkel beamen en voegde er aan toe dat het tegelijk betaalbaar moet blijven -wat in Oosteroever weldegelijk het geval is- en dat het zowel moet gericht worden op singles, als tweeverdieners en tweedeverblijvers.

“Met het nieuwe stadsbestuur moeten we vooral ook aandacht hebben voor de slechte staat van veel gebouwen in onze stad. Veel ouder gebouwen moeten afgebroken worden om de verpaupering van de buurt tegen te gaan. Maar anderzijds is er in onze stad al zo weinig bouwgrond beschikbaar. Oostende staat al vol. Daarom moeten we proberen, na afbraak van oude gebouwen, om meer in de hoogte te gaan bouwen, waardoor extra ruimte voor groen binnen de stad vrij komt.”

Op de vraag hoe hoog dan kan gebouwd worden, bleef de burgemeester op de vlakte, met een verwijzing naar de wettelijke norm van 25 à 26 verdiepingen.
Bart Versluys zag die grens graag opgetrokken. “Kijk naar de ons omringende landen. België is het enige land waar we zo achterlopen met die visie. Hoger bouwen zorgt niet alleen voor meer open ruimte, het zorgt ook voor een betere concentratie van alle nutsvoorzieningen, het verbruik en dergelijke zaken meer.”

Alle aanwezigen konden het gesprek wel smaken. Achteraf klonk iedereen samen op de geslaagde eerste editie van de Bouwcorner Contactdag en   werden nog duchtig kaartjes uitgewisseld.

Bekijk hier de foto’s.

Bekijk hier onder de aftermovie.

Comments are closed.